Gigs

07.08.22 - Bare City Blues - Berlin Jagdschloss Grunewald

17.08.22 - Blue Ribbon - Berlihn Zehlendorf Sommerfest
19.08.22 - Mademyday - Berlin Quasimodo
24.08.22 - Jan Hirte SOLO - Berlin Yorckschlösschen 
25.-28.8.22 - Boogie Rockets - Usedom
31.08.22 - 
Jan Hirte SOLO - Berlin Yorckschlösschen
03.09.22 - Janice Harrington Band - Lehrte Festival

07.09.22 - Jan Hirte SOLO - Berlin Yorckschlösschen

09.09.22 - Mademyday feat. Stefano Ronchi - Berlin - tba

15.09.22 - Blues Garage mit Sven Hoffmann

28.09.22 - Jan Hirte SOLO - Berlin Yorckschlösschen

06.10.22 - Blue Ribbon - Berlin Yorckschlösschen

12.10.22 - Soda Club - Belin - tba
13.10.22 - Txako Jones Blues Band - Rickenbackers
14.10.22 - 
Txako Jones Blues Band - Berlin tba
15.10.22 - Txako Jones BluesBand-Berlintba
16.10.22 - TxakoJonesBluesBand - Berlin tba
17.10.22 - Txako Jones Blues Band - Berlin Sandman
18.10.22 - Txako Jones Blues Band - Berlin Mauersegler
19.10.22 - Txako Jones Blues Band - Berlin Yorckschlösschen

20.10.22 - Txako Jones Blues Band - Blues Garage
29.10.22 - Boogie Rockets - Bonn
03.11.22 - Blue Ribbon - Berlin Yorckschlösschen

19.11.22 - Jan Hirte und Kat Baloun - Jesse - tba
01.12.22 - Blue Ribbon - Berlin Yorckschlösschen
03.12.22 - Janice Harrington Band - Michendorf